logo

Dịch Vụ ngày cưới

GÓI DỊCH VỤ 1: 3.000.000

Ngày cưới

 • 01 Vest chú rể tự chọn
 • 01 váy ngày cưới tùy chọn
 • 01 áo dài ăn hỏi
 • 01 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại Áo Cưới Thùy Linh
 • 100 hình tiệc ( địa điểm Biên Hòa)

GÓI DỊCH VỤ 2: 4.500.000

Ngày cưới

 • 02 Vest chú rể tự chọn
 • 02 váy ( 01 thường + 1 cao cấp)
 • 01 áo dài ăn hỏi
 • 01 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại Áo Cưới Thùy Linh
 • 100 hình tiệc ( địa điểm Biên Hòa)

GÓI DỊCH VỤ 2: 5.500.000

Ngày cưới

 • 02 Vest chú rể tự chọn
 • 02 váy cao cấp
 • 01 áo dài ăn hỏi
 • 01 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại Áo Cưới Thùy Linh
 • 100 hình tiệc ( địa điểm Biên Hòa)

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.