logo

Chân dung ngoại cảnh

Lưu giữ tuổi thanh xuân bằng bộ ảnh cua mình

Gói chân dung ngoại cảnh chỉ với 499k

– Trang điểm tại tiệm
– Hình chỉnh sửa và in ra 10 tấm
– tặng khung hình 20×30
– Hình chỉnh sửa giao file 20 file
– Giao toàn bộ file gốc
– thời gian 2h chụp, địa điểm do khách tự chọn

 

Gói Bride Alone ngoại cảnh chỉ với 999k

– Free 1 váy cưới, trang điểm tại tiệm
– Hình chỉnh sửa và in ra 10 tấm
– tặng khung hình 20×30
– Hình chỉnh sửa giao file 20 file
– Giao toàn bộ file gốc
– thời gian 2h chụp, địa điểm do khách tự chọn

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.