logo

Bảng Giá Album Cưới

CHỤP HÌNH CƯỚI Ở BIÊN HÒA – Áo Cưới Thùy Linh

———– BẢNG GIÁ ALBUM ———–

_____________________________________

ALBUM 01 : 4.000.000 Đ (thời gian 1 buổi sáng hoặc chiều)

 • Địa điểm: Phim Trường Biên Hòa
 • 01 Album cỡ (25×25) or (20×30) 20 trang
 • 02 áo váy cưới, áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 02 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

_____________________________________
ALBUM 02 : 4.800.000 Đ (thời gian 1 buổi sáng hoặc chiều)

 • Địa điểm: Bửu Long
 • 01 Album cỡ (25×25) or (30×30) 30 trang
 • 02 váy cưới , áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 02 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

_____________________________________
ALBUM 03 : 7.500.000 Đ (thời gian trong ngày)

 • Địa điểm: Bình Châu, Hồ Cốc, Hồ Tràm (Vũng tàu 7tr5)
 • 01 Album cỡ (25×35) or (30×30) 30 trang
 • 03 váy cưới , áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 02 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa
  (đã bao gồm phí vô cổng)

_____________________________________
ALBUM 04 : 11.500.000 Đ

 • Địa điểm: Đà Lạt, Vĩnh Hy
 • 01 Album cỡ (25×35) or (30×30) 30 trang
 • 03 váy cưới , áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 02 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

_____________________________________

One thought on “Bảng Giá Album Cưới”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.