logo

Tag : ảnh cưới ở biên hòa

24 Mar 2016

Hình Cưới Cù Lao Biên Hòa

Vườn Cổ Tích Biên Hòa ( Cù Lao) Nhắc đến địa điểm chụp ảnh cưới ở Biên Hòa chúng ta nghe nhiều đến các địa điểm như Khu Công Nghiệp, Bửu Long, Giang Điền, Trị An …. Nhưng còn một địa điểm có thể ít định danh trong những bài giởi thiệu nhưng rất được nhiều các bạn trẻ biết đến đó là Cù Lao Phố – Biên Hòa. Đây là địa điểm hầu như các Studio trong Biên Hòa chọn […]