logo

Bảng Giá Trọn Gói

CHỤP HÌNH CƯỚI Ở BIÊN HÒA – Áo Cưới Thùy Linh

————-BẢNG GIÁ TRỌN GÓI—————-

_____________________________________
TRỌN GÓI 1 ==> CHỈ CÒN : 3.690.000Đ

Ngày chụp: thời gian 1/2 ngày

 • 01 Album cỡ (25×25) or (20×30) 20 trang ngoại cảnh biên hòa ( chất liệu truyền thống)
 • 02 áo váy cưới, áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 02 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

Ngày cưới

 • 01 Vest chú rể tự chọn
 • 01 váy ngày cưới tùy chọn
 • 01 áo dài ăn hỏi
 • 01 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại Áo Cưới Thùy Linh

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm phí vào cổng và đi lại ngày chụp

____________________________________
TRỌN GÓI 2 ==> CHỈ CÒN : 4.490.000Đ

Ngày chụp: thời gian 1/2 ngày

 • 01 Album cỡ (25×35) or (30×30) 20 trang ngoại cảnh biên hòa ( chất liệu truyền thống)
 • 02 áo váy cưới, áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 02 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

Ngày cưới

 • 01 váy ngày cưới tùy chọn
 • 01 Vest chú rể tự chọn
 • 01 áo dài ăn hỏi
 • 01 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại Áo Cưới Thùy Linh

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm phí vào cổng và đi lại ngày chụp

_____________________________________
TRỌN GÓI 3 ==> CHỈ CÒN : 7.000.000Đ

Ngày chụp: thời gian 1 ngày

 • 01 Album cỡ (25×35) or (30×30) 30 trang ngoại cảnh biên hòa ( chất liệu truyền thống)
 • 2 áo váy cưới, áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 2 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

Ngày cưới

 • 02 váy ngày cưới tùy chọn
 • 02 Vest chú rể tự chọn
 • 01 áo dài ăn hỏi
 • 01 hoa tươi
 • 01 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại Áo Cưới Thùy Linh

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí vào cổng và đi lại ngày chụp 1 trong các địa điểm sau: Bửu Long, Cù Lao, Phim Trường, CLB Xanh.

_____________________________________
TRỌN GÓI 4 ==> CHỈ CÒN : 8.490.000Đ

Ngày chụp: thời gian 1 ngày

 • 01 Album cỡ (25×35) or (30×30) 30 trang ngoại cảnh biên hòa ( Album Photobook)
 • 02 áo váy cưới, áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 02 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

Ngày cưới

 • 02 váy ngày cưới tùy chọn
 • 02 Vest chú rể tự chọn
 • 01 áo dài ăn hỏi
 • 01 hoa tươi
 • 01 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại Áo Cưới Thùy Linh
 • 100 hình tiệc ngày cưới

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí vào cổng và đi lại ngày chụp 1 trong các địa điểm sau: Bửu Long, Cù Lao, Phim Trường, CLB Xanh.

_____________________________________
TRỌN GÓI 5 ==> CHỈ CÒN : 10.490.000Đ

Ngày chụp: thời gian 1 ngày

 • 01 Album cỡ (25×35) or (30×30) 30 trang ngoại cảnh: Biên Hòa, Vúng Tàu, Hồ Cốc, Sài Gòn ( Album Photobook cao cấp)
 • 2 áo váy cưới, áo dài tự chọn ngày chụp ảnh
 • 2 vest ngày chụp ảnh
 • 01 ảnh 60×90
 • 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D
 • Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

Ngày cưới

 • 02 váy ngày cưới tùy chọn
 • 02 Vest chú rể tự chọn
 • 01 áo dài ăn hỏi
 • 01 hoa tươi
 • 01 lần trang điểm ngày cưới tại nhà
 • 100 hình tiệc ngày cưới

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí vào cổng và đi lại ngày chụp tại 1 địa điểm.

 

One thought on “Bảng Giá Trọn Gói”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *